Nosotros

Finalidad de la asociación

Desenvolupar programes d’activitats culturals i societàries per als associats i el públic en general.

Signar convenis amb les Administracions Públiques per a desenvolupar activitats comunes adreçades a la consecució de les finalitats de l’associació.

Promoure activitats culturals relacionades amb la ctiricultura, el comerç taronjaire valencià i, en general, l’economia valenciana, molt especialment allò relacionat amb Borriana i els borrianencs.

Recuperar tots aquells documents escrits, gràfics i audiovisuals referents a l'activitat econòmica contemporània borrianenca i a les activitats societàries de l'històric Círculo Frutero Burrianense d’ençà de la seua creació, i ficar-los a disposició del públic en general i de la ciutat de Borriana en particular.

Fomentar el coneixement de l’activitat mercantil històrica del sector citrícola valencià i molt especialment el relacionat, directa o indirectament amb Borriana i els borrianencs.

Colaborar amb altres associacions, entitats, empreses, professionals i cooperatives en activitats la finalitat de les quals coincidesca total o parcialment amb les recollides en l’article 4 dels Estatuts del CFB.

Participar activament en la recuperació del Museu de la Taronja, ubicat a Borriana.

I en general, dur a terme totes aquelles altres activitats inherents al caràcter cultural, civil i societari de l’associació.

(Cfr. dels articles 4 i 5 dels Estatuts del CFB)

Consell de Síndics

  • Vicent Franch i Ferrer (Síndic Major)
  • Joan Vicent Moro Planelles (Síndic en Cap)
  • Guillem Ríos Canós (Síndic Escrivà d’Actes)
  • Juan Carlos Cervelló Ferrada (Síndic del Tresor)
  • Juan Alberto Marco Granell (Síndic General)
  • Filomena Traver Martínez (Síndica General)
  • Joan Manuel Calpe García (Síndic General)
  • Josep Tormos Doménech (Síndic General)
  • Vicent Beltran Mondragón (Síndic General)